Brun Rotte Mur531 150

Om RotteWeb

Om RotteWeb

RotteWeb er internetbaseret, hvilket giver alle brugere direkte adgang til data. Kommunen har derfor altid et opdateret overblik over, hvad status er på en given anmeldelse, og rottebekæmperen vil altid kunne se nye anmeldelser samt blive mindet om opfølgende besøg på tidligere anmeldelser.

Dokumentation

Alle aktiviteter omkring rottebekæmpelsen registreres i RotteWeb. Man har derfor altid fuld dokumentation for det udførte arbejde. Der er bl.a. mulighed for at man/systemet: Kan lave anmeldelser via kommunens hjemmeside eller borger.dk (fremgår af KL's Top 13 liste over selvbetjeningsløsninger), automatisk kan sende e-mails direkte og/eller distriktopdelt til rottebekæmper ifm. nye anmeldelser, udskrive evt. påbud til ejendomme med manglende renholdelse og rottesikring, planlægge og registrere de halvårlige kampagnetilsyn for ejendomme i landszone og landejendomme i byzonen, registrere om en ejendom har egen sikringsordning eller af anden årsag er fritaget fra det halvårlige tilsyn, registrere og udtrække oplysninger omkring udlagte gifte og fælder, antal besøg m.v. til brug for den årlige rapportering til By- og Landskabsstyrelsen og meget mere.

Bookmark and Share
Brun Rotte Mur226 180

Kontakt

Helge Tøttrup Konsulent
+45 4348 6362
helge.tottrup@sweco.dk
 

ROTTEWEB PRODUKTBLAD

Download vores produktblad